LET OP: Minimum bestelling van EUR 100,00 exclusief BTW en exlusief verzenkosten, Glas is alleen af te halen
0

Voor buitenlandse klanten is het alleen nog mogelijk met een geldig BTW nummer te bestellen

Verzendkosten en retourzendingen

1. Pakket PostNL in Nederland  max 1.75 x 0.78 x 0.58 m

t/m 10 kg   € 8,50
t/m 30 kg   € 13,50
afhalen: gratis


2. Pakket  Europa   max 1.00x 0.50 x 0.50 m

T/M   

2kg   

5kg   

10kg   

20kg   

30kg   

EUR1      

€ 15,50   

€ 22,00   

€ 27,50    

€ 36,50

€ 43,00

AFHALEN:

GRATIS

3. Wereldwijd: Op aanvraag 

4. Andere maten en gewichten op aanvraag.


BTW

Alle prijzen op TPT zijn inclusief 21% BTW, dit geldt ook voor de verzendkosten.

Hoe kunt U een klacht indienen?

De producten die TPT levert dient U in perfecte staat te ontvangen. Daarnaast moeten onze producten voldoen aan de op de website vermelde kenmerken.
Bij ontvangst van het artikel dient U de staat van het product te onderzoeken of te inspecteren. Indien U een gebrek ontdekt, bijv. een fout of beschadiging, dient U dit aan te tonen bijv. door een foto van het product te maken. Vervolgens dient U het gebrek (en het bewijs) onmiddellijk aan ons te melden zodat een oplossing kan worden gezocht.

Klachten over de producten of uitvoering van de overeenkomst, dienen zo spoedig mogelijk en volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

TPT zal ingediende klachten uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangstdatum behandelen.


Kunt u een artikel retourneren?

Als het artikel niet juist is, dan heeft u de mogelijkheid om het binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van het artikel) terug te sturen. U hoeft hierbij geen reden op te geven waarom u het artikel wilt retourneren, maar TPT kan dit wel aan U vragen ten behoeve van verbetering van onze bedrijfsdoeleinden. U kunt het artikel terugsturen naar:

Truck Parts Trading B.V.

Ambachtsweg 12
6673 DK Andelst

Voorwaarden voor retourneren:

* Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wilt behouden. Het artikel mag niet gemonteerd of beschadigd zijn . U dient het artikel in de originele staat en verpakking en met alle toebehoren te retourneren.

* Bij de bestelling heeft u een retourformulier ontvangen. U dient dit formulier volledig in te vullen en samen met het product te retourneren.

* De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.
Wij adviseren U om het artikel terug te sturen via de pakketdienst.
U bent zelf verantwoordelijk voor een bewijs dat de geleverde zaken binnen de termijn zijn teruggestuurd, bijv. door middel van een bewijs van postbezorging.

* Als TPT het product in goede orde heeft ontvangen, gaan wij over tot terugbetaling van het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het retourneren.

* Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat het product reeds is gemonteerd, gebruikt of beschadigd kan TPT besluiten het geretourneerde artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten.